Posiedzenia Rady Wydziału

Część informacji zamieszczonych w tym dziale dostępna jest jedynie dla członków Rady Wydziału po wcześniejszym zalogowaniu do systemu eKonto Politechniki Poznańskiej. Linkn do strony eKonto.
Po zalogowaniu należy wybrać z menu zakładkę "Dostępne Systemy" a następnie wybrać link "Wydział Inżynierii Mechanicznej"
Dla komputerów z poza sieci uczelnianej należy najpierw zalogować się do VPN (Virtual Private Network) Link do bramy VPN

Przewidywane terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Terminy dostarczenia kompletnej dokumentacji (protokoły, prace itp.) – do: Typ posiedzenia
piątek, 18.12.2020, godzina 11:00 środa, 09.12.2020 Posiedzenie zwyczajne Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej
piątek, 12.02.2021, godzina 11:00 środa, 03.02.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej
piątek, 23.04.2021, godzina 11:00 środa, 14.04.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej
piątek, 02.07.2021, godzina 11:00 środa, 23.06.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej
piątek, 24.09.2021, godzina 11:00 środa, 15.09.2021 Posiedzenie zwyczajne Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej
piątek, 25.09.2020, godzina 11:00

Poznań, dnia 18 września 2020 r.

P. T. Członkowie Rady Wydziału
Inżynierii Mechanicznej

    

          Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 25 września 2020 r. o godz. 11:00. 

Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

Głosowania proszę dokonać na stronie systemu elektronicznego głosowania PP  w dniach 25 - 28 września 2020 r. do godz. 10.00.

I Sprawozdanie z Senatu
----------------------------------
II Sprawy osobowe
Sprawa Referujący
1

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego:

a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (na 1 rok),

b) w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu - na 1 rok).

Czytaj więcej
Dziekan
2

Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta dydaktycznego:

a) w Zakładzie Inżynierii Produkcji ITMat (2 etaty - na 1 rok),

b) w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS (na 1 rok),

c) w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS (na 1 rok),

d) w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech (na 1 rok).

Czytaj więcej
Dziekan
3

Protokół komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Laboratorium Maszyn Inteligentnych ITMech (1/2 etatu na czas nieokreślony).

Czytaj więcej
Dziekan
III Sprawy dydaktyczne
Sprawa Referujący
1

Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

Czytaj więcej
Prodziekan
2

Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2020 na studia stacjonarne.

Czytaj więcej
Prodziekan
3

Aktualności dydaktyczne.

Czytaj więcej
Prodziekan
IV Sprawy bieżące
Sprawa Referujący
1

Powołanie Komisji Wydziałowych i Dziekańskich.

Czytaj więcej
Dziekan
2

Uzupełnienie składu WKW.

Czytaj więcej
Dziekan
3

Wybory przedstawicieli do Komisji Uczelnianych.

Czytaj więcej
Dziekan
4

Aktualności.

Czytaj więcej
Dziekan
v Wolne głosy i wnioski
---------------------------------- • piątek, 03.07.2020, godzina 11:00

  Poznań, dnia 29 czerwca 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 3 lipca 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 11:00.

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniach 3 - 6 lipca 2020 r. do godz. 10.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego na czas nieokreślony:

  1. mgr inż. Martyna Białecka z Zakładu Mechaniki Technicznej IMS
  2. mgr inż. Arkadiusz Jakubowski z Zakładu Urządzeń Mechatronicznych ITMech
  3. mgr inż. Olga Mysiukiewicz z Zakładu Tworzyw Sztucznych ITMat
  4. mgr inż. Piotr Kieruj z Zakładu Obróbki Skrawaniem ITMech
  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wnioski o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego na czas nieokreślony:

  1. mgr inż. Tymoteusz Lindner z Zakładu Urządzeń Mechatronicznych ITMech
  2. mgr inż. Michał Mendak z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech
  3. mgr inż. Natalia Swojak z Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech
  4. mgr inż. Natalii Wierzbickiej z Zakładu Projektowania Technologii ITMech
  5. mgr inż. Daniel Wyrwał z Zakładu Urządzeń Mechatronicznych ITMech
  6. mgr inż. Paweł Zawadzki z Zakładu Projektowania Technologii ITMech
  Czytaj więcej
  Dziekan
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów Product Lifecycle Engineering na studiach stacjonarnych II stopnia.

  Czytaj więcej
  prof. A. Hamrol
  IV Sprawy bieżące
  ----------------------------------
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • wtorek, 09.06.2020, godzina 00:00

  Poznań, dnia 5 czerwca 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie proszę o elektroniczne głosowanie  w dniach 9 -10 czerwca 2020 r.  na stronie Senatu PP.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  ----------------------------------
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za 2019 rok.

  Czytaj więcej
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 29.05.2020, godzina 10:00

  Poznań, dnia 25 maja 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się w trybie zdalnym dnia 29 maja 2020 r. WYJĄTKOWO o godz. 10:00.

  Linki do spotkania i głosowania zostaną rozesłane elektronicznie w terminie późniejszym.

  Głosowania proszę dokonać na stronie Senatu PP  w dniu 29 maja 2020 r. w godz. 7.00-15.00.

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiany w programach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Zmiany w programach studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunkach mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiany w programach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Zmiana nazwy specjalności na studiach niestacjonarnych I i II stopnia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  6

  Likwidacja studium podyplomowego SP-154 „Technika Współrzędnościowa i Pomiary Błędów Kształtu”.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Przyjęcie wykonania kosztów ogólnowydziałowych za rok 2019.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2020.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Zmiana regulaminu praktyk i zatwierdzenie aneksu do regulaminu praktyk w związku z pandemią.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 28.02.2020, godzina 12:00

  Poznań, dnia 24 lutego 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  Wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim - Dziekan

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

    Z posiedzenia w dniu 29 stycznia 2020 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

    Z posiedzenia w dniu 26 lutego 2020 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:

  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat *,
  • na stanowisko asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej ITMat (2 etaty)*.

     * - w przypadku otrzymania stosownych dokumentów

  Czytaj więcej
  Przewodniczący Komisji
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Utworzenie studium podyplomowego „Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających”.

  Czytaj więcej
  dr inż. T.Chwalczuk
  2

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Zatwierdzenie regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wniosek dr. inż. Jacka Andrzejewskiego z Instytutu Technologii Materiałów o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Opiniowanie wniosków o nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia w roku 2019.

  Czytaj więcej
  Przewonicząca Komisji
  4

  Harmonogram czynności wyborczych (kandydaci na funkcję Dziekana WIM).

  Czytaj więcej
  Przewodniczący WKW
  5

  Informacje o wynikach rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 24.01.2020, godzina 12:00

  Poznań, dnia 17 stycznia 2020 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Inżynierii Mechanicznej

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej, które odbędzie się dnia 24 stycznia 2020 r. o godz. 12:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  ----------------------------------
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek zakładu IWP o utworzenie nowej specjalności na kierunku MiBM, studia stacjonarne II stopnia.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Ocena efektów uczenia się w roku akademickim 2018/2019.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Ukonstytuowanie Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Wystąpienie Przewodniczącego Rady Wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Powołanie Komisji Wydziałowych i Dziekańskich.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 27.09.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 24 września 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 27 września 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 10 lipca 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  2

  z posiedzenia w dniu 25 września 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1
  1. Protokoły komisji konkursowej w sprawie zatrudnienia:
  • na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
  • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Mechaniki Technicznej IMS,
  • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
  • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
  • na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (4 osoby),
  • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Metrologii i Systemów Pomiarowych ITMech,
  • na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Projektowania Technologii ITMech,
  • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Obróbki Plastycznej ITMat,
  • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Tworzyw Sztucznych ITMat (2 osoby),
  • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji IMS,
  • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Zakładzie Odlewnictwa ITMat,
  • na stanowisku asystenta dydaktycznego w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji (2 osoby).
  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego dr. inż. Karola Grochalskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  3

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Arkadiusza Kromy w Instytucie Technologii Materiałów.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  4

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Mateusza Wróbla w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  5

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Natalii Wierzbickiej w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  6

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Pawła Zawadzkiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  7

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Tymoteusza Lindnera w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  8

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Michała Mendaka w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  9

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Natalii Swojak w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  10

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr inż. Karoliny Wiśniewskiej-Mleczko w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  11

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta dydaktycznego mgr. inż. Daniela Wyrwała w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  12

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dydaktycznego dr. inż. Macieja Tulińskiego w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  13

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego dr. inż. Bartosza Gapińskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  14

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego dr inż. Agnieszki Kujawińskiej w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Studia Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  2

  Roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "NanoBioTech".

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. B. Starzyńska
  3

  Zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu „ERASMUS +”.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Informacja o wynikach rekrutacji w roku 2019 na studia stacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  5

  Wstępne informacje o przebiegu rekrutacji w roku 2019 na studia niestacjonarne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  6

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Akceptacja składu Komisji Doktoranckiej.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Sprawozdanie dziekana z rocznej działalności wydziału.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 05.07.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 28 czerwca 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 5 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  II Sprawy osobowe
  Sprawa Referujący
  1

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Arkadiusza Jakubowskiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  2

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Piotra Kieruj w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  3

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Martyny Michałowskiej w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  4

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Mateusza Kotkowiaka w Instytucie Inżynierii Materiałowej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  5

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Mikołaja Bilskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  6

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Krzysztofa Sowińskiego w Instytucie Mechaniki Stosowanej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  7

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Arkadiusza Kubackiego w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  8

  Przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. inż. Adama Patalas w Instytucie Technologii Mechanicznej.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Opiniowanie wniosków o nagrody Rektora PP za wybitne osiągnięcia w roku 2018.

  Czytaj więcej
  Przewodnicząca komisji
  2

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 31.05.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 24 maja 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 31 maja 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).

  UWAGA !!!

  dot. tylko osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

  Przed posiedzeniem Rady Wydziału o godz. 8.30 w sali 208 odbędzie się krótkie szkolenie nt. "Komercjalizacja wyników badań naukowych"

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

  z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr hab. inż. M. Tabaszewski
  2

  z posiedzenia w dniu 29 maja 2019 r.

  Czytaj więcej
  prof. M. Kupczyk
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Zmiany w programach studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Przyporządkowanie kierunku studiów inżynieria biomedyczna do dyscypliny naukowej dla studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Wyniki eAnkiety – oceny pracowników i przedmiotów przez studentów.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  4

  Aktualności dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Wniosek dr. Mateusza Balcerzaka z Instytutu Inżynierii Materiałowej o przyznanie płatnego urlopu naukowego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  2

  Przyjęcie wykonania kosztów ogólnowydziałowych za rok 2018.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  3

  Przyjęcie planu kosztów ogólnowydziałowych na rok 2019.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ---------------------------------- • piątek, 12.04.2019, godzina 09:00

  Poznań, dnia 5 kwietnia 2019 r.

  P. T. Członkowie Rady Wydziału
  Budowy Maszyn i Zarządzania

      

            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w gmachu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, sala im. prof. F. Tychowskiego (nr 208).      

  I Sprawozdanie z Senatu
  Sprawa Referujący
  1

    Z posiedzenia w dniu 27 marca 2019 r.

  Czytaj więcej
  dr inż. K. Grześkowiak
  II Sprawy osobowe
  ----------------------------------
  III Sprawy dydaktyczne
  Sprawa Referujący
  1

  Aktualnosci dydaktyczne.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  IV Sprawy bieżące
  Sprawa Referujący
  1

  Uchwalenie regulaminu finansowania zadań badawczych z subwencji.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  2

  Zatwierdzenie rankingu jednostek WBMiZ za 2018 r.

  Czytaj więcej
  Prodziekan
  3

  Wniosek o upamiętnienie śp. prof. zw. dr. hab. Jarosława Stefaniaka.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  4

  Wniosek o upamiętnienie śp. prof. dr. hab. Bogdana Maruszewskiego.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  5

  Aktualności.

  Czytaj więcej
  Dziekan
  v Wolne głosy i wnioski
  ----------------------------------