prace dyplomowe

Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inżynierski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Podczas egzaminu dyplomowego obowiązują następujące zasady:

 • Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
 • Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego:

 • Przywitanie - Przewodniczący Komisji
 • Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
 • Przedstawienie recenzji i dyskusja
 • Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 • Dyskusja Komisji (część niejawna)
 • Ogłoszenie wyników

 

 

Informacje dla dyplomanta - zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski

Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski mają ułatwić przygotowanie do egzaminu.

Podczas egzaminu dyplomowego obowiązują następujące zasady:

 • Pytania na egzaminie dyplomowym mogą dotyczyć zagadnień z całego toku studiów, również nie wymienionych w podanym wykazie lub stanowić modyfikację zagadnienia z wykazu.
 • Jedno z pytań może dotyczyć zagadnień omawianych na przedmiotach specjalności.
 • Pytania na egzaminie dyplomowym mogą być uszczegółowieniem zagadnień przedstawionego wykazu.

Ramowy przebieg egzaminu dyplomowego:

 • Przywitanie - Przewodniczący Komisji
 • Prezentacja efektów pracy dyplomowej (do 15 minut)
 • Przedstawienie recenzji i dyskusja
 • Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne
 • Dyskusja Komisji (część niejawna)
 • Ogłoszenie wyników

Upoważnienie Nr 1 Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnień do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w przypadku studiów pierwszego stopnia