Data dodania

12.07.2021
Studia podyplomowe

studia_podyplomowe_wim

 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Studia w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych i gum.

Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej zamierzającej podjąć pracę na stanowisku kierownika produkcji, technologa, logistyka i konsultanta w zakładach przetwórstwa oraz dystrybucji tworzyw sztucznych.

Kierownik studiów - dr hab. inż. Marek Szostak

Kontakt: dr  inż. Kinga Mencel, 61 665 2787, kinga.mencel@put.poznan.pl
http://plastics.put.poznan.pl/
Opłata za studia - 4 600,-

 

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Studia przeznaczone są dla osób, które dążą do usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, m.in. Six Sigma, systemów zintegrowanych, Kaizen oraz Lean Manufacturing.

Udział w studiach umożliwia konfrontację różnych podejść do zarządzania i wymianę doświadczeń z innymi Słuchaczami pochodzącymi z przedsiębiorstw z całej Polski. Słuchacz zdobywa zarówno umiejętności jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych. Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem. Zarządzanie jakością w teorii i praktyce łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia

Kierownik studiów - prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

Kontakt: dr inż. Marta Grabowska, 61 665 2798, marta.grabowska@put.poznan.pl
mgr inż. Marlena Szczepaniak, 61 665 2774, marlena.szczepaniak@put.poznan.pl
http://mqe.put.poznan.pl/
Opłata za studia – 4 900,-

 

Nowoczesne Techniki Komputerowe w Projektowaniu

Studia przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów, pracowników zajmujących się eksploatacją maszyn oraz wszystkich tych, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich.

Celem Studiów jest uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania systemów komputerowych w obszarze technicznego przygotowania produkcji. Uczestnik studiów otrzymuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu stosowania systemów CAD/CAM/CAE przy projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie modeli wyrobów w systemach Rapid Prototyping.

Kierownik studiów - dr inż. Roman Konieczny

Kontakt: dr inż. Anna Karwasz, 61 665 2718, anna.karwasz@put.poznan.pl
http://pm.put.poznan.pl/
Opłata za studia – 4 800,-

 

Organizacja i zarządzanie produkcją

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej, kierowników, liderów, inżynierów procesu, mistrzów, brygadzistów oraz osób zaangażowanych w przedsiębiorstwie w realizację procesów produkcji.

Celem studiów jest przedstawienie teoretyczne oraz praktyczne (część zajęć odbywa się w zaprzyjaźnionych przedsiębiorstwach produkcyjnych) zagadnień służących efektywnemu organizowaniu  i  zarządzaniu produkcją i kadrą produkcyjną.

Kierownik studiów - dr inż. Justyna Trojanowska

Kontakt: dr inż. Justyna Trojanowska, 508 342 563, justyna.trojanowska@put.poznan.pl
www.zp.put.poznan.pl
Opłata za studia – 5 500,-

 

Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysłu 4.0 oraz przedstawienie kluczowych technologii wspomagających transformację cyfrową przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 .
Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie, jak również dla tych którzy, chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem.
Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych).


Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

 • założeń Przemysłu 4.0
 • identyfikacji obszarów potencjału w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej
 • oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w obszarze Przemysłu 4.0
 • realizacji procesów w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne
 • zastosowania kluczowych technologii Przemysłu 4.0 (zaawansowana analiza danych, roboty przemysłowe, integracja technologii informatycznych i operacyjnych, cyfrowy bliźniak, przetwarzanie danych w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, druk addytywny)
 • inżynierii zorientowanej na klienta.

Kierownik studiów - dr hab. inż. Ewa Dostatni

Kontakt: dr inż. Damian Grajewski, 61 665 2718, damian.grajewski@put.poznan.pl
Opłata za studia: 4 900,-

 

Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających

Studia przeznaczone dla osób zajmujących się technologiami ubytkowymi, w szczególności obróbką skrawaniem, chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie tego obszaru.

W ramach studiów omawiane będą takie zagadnienia jak:

 • dobór parametrów skrawania;
 • oprzyrządowanie technologiczne;
 • optymalizacja warunków i strategii obróbkowych;
 • metrologia i certyfikacja;
 • konstrukcja i eksploatacja narzędzi skrawających;
 • dobór i eksploatacja cieczy obróbkowych;
 • ekonomika procesów obróbkowych;
 • podstawy elektrodrążenia.

Kierownik  studiów - dr inż. Tadeusz Chwalczuk

Kontakt: dr inż. Tadeusz Chwalczuk, 61 665 2723, e-mail: tadeusz.chwalczuk@put.poznan.pl
Opłata za studia - 5600zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL