Data dodania

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Edycja studiów

 

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.10.2023 - 30.10.2024
Termin rozpoczęcia składania dokumentów: 30.06.2023
Termin zakończenia składania dokumentów: 10.09.2023

 

Sekretariat

 
Marlena Szczepaniak
ul. Piotrowo 3/102, Poznań
Telefon:  61 665 2774
Adres email: marlena.szczepaniak@put.poznan.pl

 

Kierownik studiów

 

Dr inż. Marta Grabowska
Telefon: 61 665 2798
Adres email: marta.grabowska@put.poznan.pl

 

Dodatkowe informacje

 

Wydział: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin: 200 godzin
Koszt studiów: 6 100 zł
jednorazowa płatność z rabatem: 5900 zł lub 2 raty po 3050 zł
nr konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
z dopiskiem: SP-117

 

Terminy zajęć:

 

piątek (16.00 - 21.00) sobota (8.00 - 15.00), średnio dwa razy w miesiącu

 

Zasady naboru:

 

Kolejność zgłoszeń

 

Profil Kształcenia:

 

Zarządzanie jakością w teorii i praktyce łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia. Słuchacz zdobywa zarówno praktyczne umiejętności i kompetencje, jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych. Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem.
Absolwent Studiów Podyplomowych Zarządzanie jakością w teorii i praktyce to menadżer (inżynier jakości), który zajmuje się jakością procesów produkcyjnych (wytwarzania lub usługowych) z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym celem menadżera/inżyniera jakości jest zapewnienie, że produkty lub usługi oferowane przez firmę są zgodne z wymaganiami klientów oraz standardami jakościowymi. Aby zrealizować te cele, konieczne jest skuteczne sterowanie procesami, czyli m.in. ustalanie standardów, docelowych parametrów jakości produktów, zapobieganie powstawaniu braków i niezgodności, a także ocenianie i doskonalenie procesów i systemów. Absolwent studiów podyplomowych:
- posiada wiedzę na temat norm i standardów jakościowych, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, itp.
- planuje procesy jakościowe oraz potrafi zorganizować pracę zespołu w celu ich wdrożenia
- ma umiejętność analizy danych, w celu zrozumienia trendów oraz identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy
- posiada umiejętność komunikowania się z zespołem oraz innymi działami w przedsiębiorstwie
- posiada zdolność do myślenia kreatywnego i innowacyjnego, w celu opracowania metod i procesów poprawy jakości
- posiada wiedzę na temat inżynierii produkcji, aby zrozumieć procesy produkcyjne i wprowadzić zmiany w razie potrzeby
- inżynier jakości zna narzędzia i metody aby zapewnić ciągłość produkcji oraz jakości produktów.
Dlatego w programie ramowym Studiów znajdują się obszary dotyczące standaryzacji, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością oraz eliminowanie marnotrawstwa (Lean Manufacturing), a także zapewnienie stabilności procesów (Six Sigma).
Kwalifikacje i umiejętności potwierdzane są odpowiednimi dokumentami:
- świadectwem ukończenia Studiów [Ministerstwo Edukacji i Nauki]
- świadectwem Auditora wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001) [Politechnika Poznańska]
- Certyfikatem Yellow Belta (Six Sigma) [TÜV SÜD]
- Certyfikatem Inżyniera Jakości [Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A.]

STRONA WWW

 

PL