AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA

Zrealizowano kolejne zadanie w ramach projektu „Digitalization in mechanical engineering”, który finansowany jest z Narodowej Agencji Wymiany…

W ramach projektu możliwy był czynny udział pięciorga naukowców w 7th International Conference on Design Simulation, Manufacturing: The Innovation…

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych dr. inż. Pawłowi…

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Marcinowi…

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych dr. inż.…

Dnia 1 lipca 2024 r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr. inż. Konradowi…

Kalendarz wydarzeń

Galeria zdjęć:

Poznaj nas: