Mechanika i budowa maszyn
Mechanika_i_budowa_maszyn_politechnika_poznanska_studia_praca

STUDIA I STOPNIA

Jeśli masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz wiedzieć “jak to jest zrobione”  -  ten kierunek jest właśnie dla CIEBIE! Stawiamy na praktykę!

Mechanika i budowa maszyn to strategiczny kierunek kształcenia, który zapoczątkował powstanie Politechniki Poznańskiej. Podczas studiów zdobędziesz  wszechstronne wykształcenie techniczne. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Poznańskiej to kierunek studiów, który wykształci Cię jako inżyniera mechanika m.in. na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych sektorów technologicznych i konstrukcyjnych, w których stosuje się zaawansowane rozwiązania z branży IT, robotyzacji oraz projektowania w rzeczywistości wirtualnej. Studiując na tym kierunku uzyskasz umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Nauczysz się materiałoznawstwa, elektroniki i elektrotechniki. Poznasz systemy pomiarowe i narzędzia związane z procesem projektowania i symulacji komputerowych stosowanych w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

 • 98 % przedsiębiorstw zatrudnia w swoich firmach studentów, którzy w nich odbywali praktyki
 • ponad 500 godzin zajęć praktycznych w formie laboratoriów
 • 85 %  przedsiębiorstw ceni naszych absolwentów za wiedzę merytoryczną uzyskaną podczas studiów
 • 85 % uczniów uważa, że najbardziej atrakcyjna w studiach technicznych jest możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań
 • 79 % uczniów ceni możliwości kariery po ukończeniu studiów na tym kierunku *

I stopień stacjonarne

czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

I stopień niestacjonarne

czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

 

Predyspozycje kandydata

 • zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi  (matematyka, fizyka, informatyka)
 • zainteresowania związane z techniką i jej wyzwaniami,
 • dociekliwość w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz chęć zrozumienia zasad działania maszyn i urządzeń

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn daje szeroki zakres wiedzy inżynierskiej. W ramach licznych laboratoriów, ćwiczeń i projektów zdobędziesz wiedzę praktyczną. Uzupełnisz ją teoretycznymi podstawami, co pozwoli Ci znaleźć pracę w dającym satysfakcję zawodzie. Tutaj zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: mechanika techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, elementy i układy automatyzacji maszyn, robotyka, wytrzymałość materiałów i konstrukcji, inżynieria jakości i certyfikacja, podstawy diagnostyki maszyn, odlewnictwo, obróbka skrawaniem, przetwórstwo tworzyw sztucznych oraz obróbka plastyczna. Poznasz również systemy CAx wspierające inżyniera mechanika w codziennej pracy.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn ma ugruntowaną pozycję wśród pracodawców. Jego absolwenci są poszukiwani na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Znajdziesz pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem maszyn i urządzeń, jak również przedmiotów codziennego użytku.

 

Praktyki i staże

Praktyki i staże stanowić będą dla Ciebie istotny element przygotowania zawodowego do przyszłej pracy. Dadzą Tobie możliwość zdobywania osobistych doświadczeń zawodowych w oparciu o wiedzę teoretyczną uzyskaną podczas studiów. 

Jako student Wydziału Inżynierii Mechanicznej będziesz miał możliwość realizacji praktyk zawodowych w takich przedsiębiorstwach, jak np.: Alvo Sp. z o.o., Amica S.A., Apator Powogaz S.A., Avanti-Tools Sp. z o.o., FAMOT Pleszew Sp. z o.o., Gestamp Polska Sp. z o.o., Getinge IC Production Poland Sp. z o.o., GlaxoSmithKline, HOMAG Polska Sp. z o.o., INTREX sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., MAHLE Polska Sp. z o.o., Modertrans Poznań Spółka z o.o., Phoenix Contact Wielkopolska, Plastic Omnium Auto Sp. z o.o., P.P.H. WObit E.K.J. Ober S.C., Promag S.A., Solaris Bus& Coach Sp. z o.o., Thule Sp. z o.o., Zakłady Mechaniczne Kazimieruk sp. z o.o. sp.k.

 

Kariera po studiach

Zostając absolwentem Mechaniki i budowy maszyn możesz pracować m.in. jako:

 •  konstruktor wyrobów,
 •  technolog - projektując procesy technologiczne i programując maszyny numeryczne,
 •  inżynier produkcji - zajmując się organizacją, analizą i optymalizacją procesów technologicznych,
 •  specjalista ds. jakości produkcji - kontrolując wyroby i materiały,
 •  specjalista ds. utrzymania ruchu - dbając o ciągłą pracę urządzeń i linii produkcyjnych oraz zajmując się nadzorem nad usuwaniem awarii,
 •  doradca techniczny ds. produkcji i kontroli jakości.

 

   Ponadto będąc absolwentem kierunku przygotowany jesteś do pracy w:

 •   przemyśle zajmującym się projektowaniem oraz wytwarzaniem wyrobów mechanicznych, mi.in. w branży automotive, lotniczej, maszynowej,
 •   biurach projektowych,
 •   jednostkach akredytacyjnych, technicznego oraz jakościowego odbioru produktów i materiałów,
 •   ośrodkach naukowo−badawczych i centrach doskonałości.

 

PRZEDMIOTY MATURALNE brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka oraz wynik maturalny z jednego z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka lub informatyka oraz egzaminy zawodowe.

 

 

STUDIA II STOPNIA

Jeśli masz w sobie “żyłkę” konstruktora i chcesz wiedzieć “jak to jest zrobione”  -  ten kierunek jest właśnie dla CIEBIE!

Mechanika i budowa maszyn to strategiczny kierunek kształcenia, który zapoczątkował powstanie Politechniki Poznańskiej. Podczas studiów zdobędziesz  wszechstronne wykształcenie techniczne. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Poznańskiej to kierunek studiów, który wykształci Cię jako inżyniera mechanika m.in. na potrzeby Przemysłu 4.0, nowoczesnych sektorów technologicznych i konstrukcyjnych, w których stosuje się zaawansowane rozwiązania z branży IT, robotyzacji oraz projektowania w rzeczywistości wirtualnej. Studiując na tym kierunku uzyskasz umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Nauczysz się materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektrotechniki. Poznasz systemy pomiarowe i narzędzia związane z procesem projektowania i symulacji komputerowych stosowanych w innowacyjnych przedsiębiorstwach.

 

II stopień stacjonarne

Specjalności                  

 • inżynieria wirtualna projektowania
 • inżynieria produkcji

czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

 

II stopień niestacjonarne

Specjalności                         

 • inżynieria wirtualna projektowania
 • inżynieria produkcji

 

Predyspozycje kandydata

 • znajomość zagadnień z zakresu studiów I stopnia Mechaniki i budowy maszyn
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie podstaw projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń
 • chęć uzyskania szczegółowej wiedzy na temat projektowania, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz wytwarzania przeznaczonych dla nich komponentów

Na Mechanice i budowie maszyn będziesz miał m.in. takie przedmioty jak: kierunki rozwoju technologii bezubytkowych, tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów, modelowanie wspomagające projektowanie maszyn, zintegrowane systemy wytwarzania, CAD/CAM/CAE, techniki współrzędnościowe, dynamika maszyn, współczesne materiały inżynierskie i zasady ich doboru.

W zależności od wybranej specjalności możesz zdobyć wiedzę w zakresie diagnostyki maszyn, systemów pomiarowych, informatyzacji i robotyzacji, procesów wytwarzania, konstrukcji maszyn i urządzeń oraz wirtualnego projektowania.

 

Kariera po studiach

Zostając absolwentem Mechaniki i budowy maszyn możesz pracować m.in. jako:

 •  konstruktor wyrobów,
 •  technolog - projektując procesy technologiczne i programując maszyny numeryczne,
 •  inżynier produkcji - zajmując się organizacją, analizą i optymalizacją procesów technologicznych,
 •  specjalista ds. jakości produkcji - kontrolując wyroby i materiały,
 •  specjalista ds. utrzymania ruchu - dbając o ciągłą pracę urządzeń i linii produkcyjnych oraz zajmując się nadzorem nad usuwaniem awarii,
 • doradca techniczny ds. produkcji i kontroli jakości.

 

   Ponadto będąc absolwentem kierunku przygotowany jesteś do pracy w:

 •   przemyśle zajmującym się projektowaniem oraz wytwarzaniem wyrobów mechanicznych, mi.in. w branży automotive, lotniczej, maszynowej,
 •   biurach projektowych,
 •   jednostkach akredytacyjnych, technicznego oraz jakościowego odbioru produktów i materiałów,
 •   ośrodkach naukowo−badawczych i centrach doskonałości