Data dodania

21.07.2021
Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Studia przeznaczone są dla osób, które dążą do usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, m.in. Six Sigma, systemów zintegrowanych, Kaizen oraz Lean Manufacturing.

Udział w studiach umożliwia konfrontację różnych podejść do zarządzania i wymianę doświadczeń z innymi Słuchaczami pochodzącymi z przedsiębiorstw z całej Polski. Słuchacz zdobywa zarówno umiejętności jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych. Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem. Zarządzanie jakością w teorii i praktyce łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia.

Opłata za studia: 4 900,-

Więcej informacjo o studiach znajdziesz tutaj.

 

Kierownik studiów

prof. dr hab. inż. Adam Hamrol

 

Kontakt

dr inż. Marta Grabowska
tel. 61 665 2798
e-mail: marta.grabowska@put.poznan.pl

mgr inż. Marlena Szczepaniak
tel. 61 665 2774
e-mail: marlena.szczepaniak@put.poznan.pl
 

 

 

PL