Data dodania

Dziekanat

 

mgr Kamila CZERNIAK

Kierownik administracyjny wydziału
tel. 61 6652061
e-mail: kamila.czerniak@put.poznan.pl
pok. 213

 

mgr Agnieszka CHĘCIŃSKA

Specjalista ds. administracyjnych  (ZiIP, MCH, studia doktoranckie)
tel. 61 6652362
e-mail: agnieszka.checinska@put.poznan.pl
pok. 214

 

mgr inż. Krzysztof DYRKA

Specjalista ds. organizacji procesu dydaktycznego  (planista)
tel. 61 6652038
e-mail: krzysztof.dyrka@put.poznan.pl
pok. 213 A

 

Ewa SZYMAŃSKA

Specjalista ds. administracyjnych  (MiBM, IBM, studia doktoranckie)
tel. 61 6652362
e-mail: ewa.szymanska@put.poznan.pl
pok. 214