Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

STUDIA I STOPNIA

Lubisz wyzwania i przedmioty ścisłe? Interesują Cię nowinki techniczne? Chciałbyś w przyszłości zarządzać zespołem? Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) jest dla Ciebie!

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Poznańskiej to najlepszy kierunek w Polsce - jako jedyny uzyskał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, spośród wszystkich kierunków ZiIP w kraju.

Program studiów, oprócz zagadnień inżynierskich, obejmuje również zagadnienia pozwalające m.in. projektowanie i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi, tworzenie nowoczesnych rozwiązań i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dzięki uwzględnieniu w programie nauczania przedmiotów ekonomicznych, menadżerskich oraz podstaw prawa, kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji przygotuje Cię również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studiując na ZiIP zdobędziesz kompetencje by tworzyć nowe produkty, analizować dane i rozwiązywać problemy w systemach produkcyjnych, zarządzać zespołem oraz kreować nowoczesne rozwiązania na potrzeby przemysłu 4.0.

 

I stopień stacjonarne

czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

I stopień niestacjonarne

czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

 

Predyspozycja kandydata

 •  zainteresowanie przedmiotami ścisłymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka)
 •  zainteresowanie nowinkami technicznymi i procesami wytwarzania
 •  umiejętności analityczne i ciekawość świata

Kształcimy inżynierów poszukiwanych na rynku pracy. Na I stopniu studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak: grafika inżynierska, obróbka plastyczna, przetwórstwo tworzyw sztucznych, obróbka skrawaniem, spawalnictwo, wytrzymałość materiałów, metrologia, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka. Poznasz również zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, logistyką, rachunkowością, ekologią, systemami CAx.

 

Praktyki i staże

Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom Wydziału Inżynierii Mechanicznej m.in. w zakresie: zarządzania jakością, doskonalenia procesów produkcyjnych, projektowania technologii, planowania produkcji, organizacji przepływu materiałów, informatyzacji procesów produkcyjnych, utrzymania ruchu, projektowania wyrobu.

Nasi studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w: Amica S.A., Barlinek, EXIDE Technologies, Fabryka Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o., Gestamp Polska Sp. z o.o., Hilding Anders Polska Sp. z o.o., HOMAG Polska Sp. z o.o., Kiel Polska Sp. z o.o., Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., Modertrans Poznań Spółka z o.o., Mondelez Polska Production Sp. z o.o., Panasonic Energy Poland S.A., Phoenix Contact Wielkopolska, PROMAG S.A., R. Twining and Company Sp. z o.o., Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o., Solaris Bus&Coach, Thule Sp. z o.o., Unilever Polska S.A., Volkswagen Poznań, Wavin Polska S.A.

 

Kariera po studiach

Zostając absolwentem Zarządzania i Inżynierii Produkcji możesz pracować m.in. jako:

 •  inżynier procesu lub jakości
 •  planista produkcji,
 •  technolog,
 •  konstruktor analityk,
 •  menedżer produktu,
 •  menedżer projektu,
 •  kierownik produkcji,
 •  kierownik zarządzania jakością,
 •  kierownik utrzymania ruchu,
 •  ale również masz predyspozycje do tego, by prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Ponadto będąc absolwentem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowany jesteś do pracy w:

 •  przedsiębiorstwach produkcyjnych wielu branż,
 •  firmach konsultingowych,
 •  firmach informatycznych świadczących usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych,
 •  jednostkach akredytacyjnych,
 •  jednostkach naukowo−badawczych.

 

PRZEDMIOTY MATURALNE brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka oraz wynik maturalny z jednego z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka lub informatyka oraz egzaminy zawodowe.

 

 

STUDIA II STOPNIA

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Poznańskiej to najlepszy kierunek w Polsce, uzyskał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Na II stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) przygotowujemy studentów -  w oparciu o wiedzę zdobytą przez nich na I stopniu studiów - do planowania, organizowania, nadzorowania i sterowania  procesami produkcji w przedsiębiorstwach stosujących w swojej działalności różnorodne technologie, przede wszystkim  z zakresu inżynierii  mechanicznej, ale także  np. inżynierii chemicznej.
Absolwent II stopnia kierunku ZiIP ma wiedzę, umiejętności oraz kompetencje, w zakresie:
•    różnorodnych technik i technologii wytwarzania (zdobyte na I i II stopniu studiów),
•    planowania, organizowania  i nadzorowania procesów produkcji, 
•    organizowania procesów kontroli jakości i zarządzania jakością,
•    stosowania do planowania i nadzorowania procesów produkcyjnych  systemów informatycznych,
wspierane wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami menedżerskimi, związanymi z:
•    akwizycją i analizą danych oraz wnioskowaniem  według schematów „przyczynowo – skutkowych”,
•    myśleniem i działaniem procesowym, 
•    kierowaniem  zespołami,  kształtowaniem relacji, rozwiązywaniem konfliktów,
•    analizą kosztów – w ujęciu  stanowiska, działu, itd.,
•    inicjowaniem i wdrażaniem innowacji, 
•    działaniem w kierunku zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym oraz społecznym.

 

Program studiów dostępny w załączniku.

 

Co nas wyróżnia?

•    zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach, 
•    wizyty studyjne w czołowych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
•    uzyskiwanie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy,
•    łączenie teorii z praktyką! 
•    przyznanie wyróżnienie przez Polską Komisję Akredytacyjną.

 

II stopień stacjonarne

Specjalności

 • Sterowanie produkcją
 • Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
 • Inżynieria i zarządzanie jakością

Czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

 

II stopień niestacjonarne

Specjalności

 • Sterowanie produkcją
 • Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
 • Inżynieria i zarządzanie jakością

Czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

 

Predyspozycje kandydata

Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla kierunków inżynierskich na poziomie studiów I stopnia, w szczególności:
•    wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i mechaniki i wytrzymałości materiałów umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych zagadnień związanych z inżynierią mechaniczną,
•    wiedzę z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej,
•    wiedzę z zakresu technologii wytwarzania specyficznych dla ukończonego kierunku na I stopniu.

 

Kariera po studiach

Zostając absolwentem Zarządzania i Inżynierii Produkcji możesz pracować m.in. jako:

 • inżynier procesu i inżynier jakości
 • planista produkcji,
 • technolog,
 • konstruktor analityk,
 • menedżer produktu,
 • menedżer projektu,
 • kierownik produkcji,
 • kierownik zarządzania jakością,
 • kierownik utrzymania ruchu,

ale również masz predyspozycje do tego, by prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Ponadto będąc absolwentem kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowany jesteś do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wielu branż,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach informatycznych świadczących usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach naukowo−badawczych.

 

Dowiedz się więcej na stronie internetowej kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji