AKTUALNOŚCI

PROF. STANISŁAW LEGUTKO DOKTOREM HONORIS CAUSA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

zdjęcie

 PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Edycja XIII
Studiów Podyplomowych
Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie!

 

ZAPRASZAMY do składania dokumentów – edycja XIII

 

Każdy słuchacz otrzymuje automatycznie: ŚWIADECTWO MNiSW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich o profilu technicznym. 

Warunkiem przyjęcia jest pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium w wysokości: 5 500 zł.

Kierownikiem Studiów jest dr inż. Wojciech Ptaszyński

 

Rekrutacja trwa od 03.06.2024 - 30.09.2024

Rejestracja elektroniczna 

Zasady rekrutacji

Informacje odnośnie studiów podyplomowych - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Finanse:

Marlena Białek 
Telefon: 61 665 2821
Pokój: 625
Email: marlena.bialek@put.poznan.pl

Sekretariat:

mgr inż. Karolina Łukasiak
ul. Piotrowo 3, pokój 623
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 28 20
e-mail: karolina.lukasiak@put.poznan.pl


W dniach 07-10.05.2024 w ramach 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘂 𝗔𝗠𝗔𝗭𝗘 – European Network for Additive Manufacturing in Industri/instytut-technologii-mechanicznej/aktualnosci/szkolenieal Design for Ukrainian Context– odbyło się wydarzenie Short Term Training Event.


 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

https://www.dmef.put.poznan.pl/artykul/obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-inz-patryka-nowaka

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O NAGRODĘ DZIEKANA 


MGR INŻ. KACPER BERESZYŃSKI WYROŻNIONY W XXIII EDYCJI KONKURSU SIMP


PRZEWODY DOKTORSKIE I POSTĘPOWANIA WS. NADANIA STOPNIA DOKTORA 

MGR INŻ. PAWEŁ ZAWADZKI

MGR INŻ. MARCIN BIAŁEK 

MGR INŻ. MICHAŁ ZIELINSKI 

POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE

DR INŻ. MARCIN SUSZYŃSKI


Spotkanie Kick-Off projektu AMAZE  


Dr inż. Adam PATALAS - Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2023 za rok 2022


𝗣𝗿𝗼𝗳. 𝗱𝗿 𝗵𝗮𝗯. 𝗶𝗻𝘇̇. 𝗠𝗮𝗰𝗶𝗲𝗷 𝗝𝗮𝗻 𝗞𝘂𝗽𝗰𝘇𝘆𝗸 został wybrany wiceprezesem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 


WYNIKI WYBORÓW DO KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

Poparcie w Komitecie Budowy Maszyn PAN uzyskali: dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP, prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko oraz prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski 


DR INŻ. KATARZYNA PETA LAUREATKĄ KONKURSU MINIATURA 7


                     

   Karta pracy dyplomowej inżynierskiej

   Nowy wzór można pobrać w zakładce dokumenty lub na dole strony. 

 

Doktorat z wyróżnieniem w dyscyplinie inżynieria biomedyczna  dla dr. inż. Adama Patalasa


 

Procedura rejestracji prac dyplomowych w systemie USOS

                                            Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Edycja XII
Studiów Podyplomowych
Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie!

 

ZAPRASZAMY do składania dokumentów – edycja XII

 

Każdy słuchacz otrzymuje automatycznie: ŚWIADECTWO MNiSW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów inżynierskich lub magisterskich o profilu technicznym. Warunkiem przyjęcia jest pozytywny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studium w wysokości: 5 500 zł.

Kierownikiem Studiów jest dr inż. Wojciech Ptaszyński

 

Rekrutacja trwa od 1.07.2022 - 30.09.2022

Rejestracja elektroniczna 

Zasady rektrutacji

Informacje odnośnie studiów podyplomowych - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

 

Finanse:

Marlena Białek 
Telefon: 61 665 2821
Pokój: 625
Email: marlena.bialek@put.poznan.pl

Sekretariat:


mgr inż. Karolina Łukasiak
ul. Piotrowo 3, pokój 623
60-965 Poznań
tel. +48 61 665 28 20
e-mail: karolina.lukasiak@put.poznan.pl

 

 


Wyniki konkursu o nagrodę dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej