Władze wydziału

dr hab. inż. Olaf CISZAK, prof. PP
Dziekan/Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
dr hab. inż. Szymon WOJCIECHOWSKI, prof. PP
Prodziekan ds. nauki/ Z-ca przewodniczącego Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
dr hab. inż. Bartosz GAPIŃSKI, prof. PP
Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
dr inż. Krzysztof GRZEŚKOWIAK
Prodziekan ds. studiów stacjonarnych
dr inż. Justyna TROJANOWSKA
Prodziekan ds. współpracy z gospodarką
mgr Kamila CZERNIAK
Kierownik administracyjny wydziału