Harmonogram

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM NAUKOWE RADY DYSCYPLINY:

Seminarium 24.06.2022 r. ; termin zgłoszenia się na adres: wim@put.poznan.pl:  17.06.2022 r.

HARMONOGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO RADY DYSCYPLINY INŻYNIERIA MECHANICZNA:

Termin Seminarium

Termin zgłoszenia

27.05.2022 r.

20.05.2022 r.

20.06.2022 r.

13.06.2022 r.

24.06.2022 r.

17.06.2022 r.