Data dodania

Skład Rady Dyscypliny
 • przewodniczący

 1. dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP
 • z-ca przewodniczącego

 1. dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP
 • członkowie Rady Dyscypliny posiadający tytuł profesora lub zatrudnieni na stanowisku profesora PP

 1. dr hab inż. Jacek Andrzejewski, prof. PP
 2. dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP
 3. dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP
 4. dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska, prof. PP
 5. dr hab. inż. Ewa Dostatni, prof. PP
 6. dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP
 7. dr hab. inż. Łukasz Gierz, prof. PP
 8. dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP
 9. prof. dr hab. inż. Piotr Krawiec
 10. prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk
 11. prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
 12. dr hab. inż. Danuta Matykiewicz, prof. PP
 13. dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. PP
 14. prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki
 15. prof. dr hab. inż. Michał Nowak
 16. dr hab. inż. Piotr Paczos, prof. PP
 17. dr hab. inż. Paweł Popielarski, prof. PP
 18. dr hab. inż. Damian Przestacki, prof. PP
 19. dr hab. inż. Michał Rychlik, prof. PP
 20. prof. dr hab. Ewa Stachowska
 21. dr hab. inż. Beata Starzyńska, prof. PP
 22. dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP
 23. dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, prof. PP
 24. prof. dr hab. inż. Ewa Tuliszka-Sznitko
 25. dr hab. inż. Łukasz Warguła, prof. PP
 26. dr hab. inż. Bartosz Wieczorek, prof. PP
 27. prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
 • członkowie Rady Dyscypliny posiadający stopień doktora habilitowanego

 1. dr hab. inż. Roman Barczewski
 2. dr hab. inż. Tomasz Bartkowiak
 3. dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
 4. dr hab. inż. Andrzej Gessner
 5. dr hab. inż. Małgorzata Jankowska
 6. dr hab. inż. Paweł Jasion
 7. dr hab. inż. Hubert Jopek
 8. dr hab. inż. Piotr Mikołajczak
 9. dr hab. inż. Robert Roszak
 10. dr hab. inż. Piotr Siwak
 11. dr hab. inż. Witold Stankiewicz
 12. dr hab. inż. Roman Starosta
 13. dr hab. inż. Marcin Suszyński
 14. dr hab. inż. Grażyna Sypniewska - Kamińska
 15. dr hab. inż. Grzegorz Ślaski
 16. dr hab. inż. Maciej Tabaszewski
 17. dr hab. inż. Rafał Talar
 18. dr hab. inż. Anita Uściłowska

   

PL