Data dodania

23.07.2021
Skład Rady Dyscypliny

przewodniczący

 • dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP

z-ca przewodniczącego

 • dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP

członkowie Rady Dyscypliny posiadający tytuł profesora lub zatrudnieni na stanowisku profesora PP

 • dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP
 • dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska, prof. PP
 • dr hab. inż. Ewa Dostatni, prof. PP
 • dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP
 • dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP
 • dr hab. inż. Piotr Krawiec, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk
 • prof. dr hab. inż. Ewa Magnucka-Blandzi
 • dr hab. inż. Jarosław Markowski, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki
 • prof. dr hab. inż. Michał Nowak
 • dr hab. inż. Piotr Paczos, prof. PP
 • dr hab. inż. Paweł Popielarski, prof. PP
 • dr hab. inż. Damian Przestacki, prof. PP
 • prof. dr hab. Ewa Stachowska
 • dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP
 • dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Ewa Tuliaszka-Sznitko
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

członkowie Rady Dyscypliny posiadający stopień doktora habilitowanego

 • dr hab. inż. Roman Barczewski
 • dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
 • dr hab. inż. Piotr Frąckowiak
 • dr hab. inż. Andrzej Gessner
 • dr hab. inż. Małgorzata Jankowska
 • dr hab. inż. Paweł Jasion
 • dr hab. inż. Hubert Jopek
 • dr hab. inż. Piotr Mikołajczak
 • dr hab. inż. Michał Rychlik
 • dr hab. inż. Piotr Siwak
 • dr hab. inż. Witold Stankiewicz
 • dr hab. inż. Roman Starosta
 • dr hab. inż. Beata Starzyńska
 • dr hab. inż. Grażyna Sypniewska - Kamińska
 • dr hab. inż. Grzegorz Ślaski
 • dr hab. inż. Maciej Tabaszewski
 • dr hab. inż. Rafał Talar
 • dr hab. inż. Anita Uściłowska
PL