TERMINY POSIEDZEŃ

POSIEDZENIE NAJBLIŻSZEJ RADY WYDZIAŁU:

Posiedzenie 3.06.2022 r.; termin dostarczenia kompletnej dokumentacji: 25.05.2022 r.

HARMONOGRAM RAD WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

25.02.2022 r.

16.02.2022 r.

odwołany termin (3.06.2022 r.)

nd

4.07.2022 r.

22.06.2022 r.

23.09.2022 r.

14.09.2022 r.