TERMINY POSIEDZEŃ

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
w roku akademickim 2023/2024 – godzina 11:00

 

Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

15.12.2023 r.

6.12.2023 r.

26.01.2024 r.

17.01.2024 r.

27.05.2024 r.

15.05.2024 r.