INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Aktualności

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

                                                                      Ś.  P.

dra hab. inż. Andrzeja Modrzyńskiego, prof. PP

W zmarłym społeczność Politechniki Poznańskiej traci emerytowanego pracownika PP, wyróżniającego się nauczyciela akademickiego, wybitnego specjalistę w dziedzinie metalurgii i odlewnictwa, wieloletniego Dyrektora Instytutu Technologii Materiałów, Kierownika Zakładu Odlewnictwa, Prodziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (obecnego Wydziału Inżynierii Mechanicznej).

Pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny Kolega, Człowiek pełen ciepła i życzliwości.

 

Msza Św. Pogrzebowa odprawiona zostanie w piątek 26 stycznia o godz. 1700 

w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, os. B. Śmiałego 122

Pogrzeb odbędzie się 29 stycznia o godz. 1200 

na Cmentarzu Komunalnym nr 1 Miłostowo od ul. Gnieźnieńskiej

 

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej

 

 

W dniu 18.01.2023 r. od godziny 9.00 do godziny 15:30 na Politechnice Poznańskiej (Centrum Wykładowe PP, sala 4) odbędzie się Start Cup Day - czyli Dzień Przedsiębiorczości, połączony z ogłoszeniem konkursu EUNICE Start Cup na najlepszy start-up wśród studentów uczelni zrzeszonych w EUNICE European University.

 

  • Zaproszenie od firmy MathWorks do wirtualnego wydarzenia, w którym dydaktycy z różnych ośrodków będą przedstawiać możliwości wykorzystania Matlaba w procesie dydaktyki, które odbędzie się 16 listopada 2022r. w godzinach 10:00-14:00. Forum Akademickie ma na celu zbliżenie środowiska polskich instytucji naukowych. Tematyka poświęcona jest dwóm aspektom: badaniom i dydaktyce. Program spotkania przeznaczonego dla kadry dydaktycznej uczelni wyższych będzie obejmował prezentacje gości, którzy przedstawią, w jaki sposób wykorzystują oprogramowanie MATLAB i Simulink w swojej codziennej pracy. Udział w forum akademickim umożliwia: poznanie metod na uatrakcyjnienie zajęć, zaznajomienie z nowymi obszarami zastosowań narzędzi MATLAB i Simulink, poznanie sposobów ułatwienia prowadzenia badań naukowych, nawiązanie nowych kontaktów wśród specjalistów badań i dydaktyki.

 

  • Dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP z Zakładu Tworzyw Sztucznych otrzymał dofinansowanie projektu: Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego w ramach programu SONATA 17 Narodowego Centrum Nauki.

 

  • Informacja o XXIX Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej, które odbędzie się w dniach 19-22 października 2022 roku w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie, ul. Poleczki 19.  Tematyka Sympozjum została rozszerzona o zagadnienia związane z mechaniką płynów.

 

  • Dnia 28 kwietnia br. wręczone zostały statuetki w XI edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2021.   Złoty Laur Innowacyjności 2021 trafił do zespołu Coverlan z firmy Terlan Sp. z o.o., który wraz z Profesorem Markiem Szostakiem, Profesorem Mateuszem Barczewskim oraz dr hab. inż. Jackiem Andrzejewskim z Zakładu Tworzyw Sztucznych opracował projekt: Bezwykopowa technologia renowacji rurociągów wodociągowych w technologii natryskiwania odśrodkowego z wykorzystaniem hybrydowych kompozytów szybkowiążących.

 

 

  • W dniu 28.02.2022r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała panu dr inż. Jackowi Andrzejewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

 

  • W dniu 31.01.2022r. Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski ogłosił konkurs na interdyscyplinarne granty rektorskie. Wnioski o grant należy dostarczyć w formie tradycyjnej (do Działu ds. Badań i Projektów) i skanu (na adres malgorzata.niespodziana@put.poznan.pl) do dnia 28.02.2022r.

 

  • W dniu 02.11.2021r. Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna nadała pani dr inż. Danucie Matykiewicz stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

 

  • W listopadzie pani dr hab. inż. Ewa Dostatni oraz w grudniu 2021r. pani dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska zostały awansowane na stanowisko profesora PP.