SKŁAD RADY WYDZIAŁU
SKŁAD RADY WYDZIAŁU

Skład Rady Wydziału

Dziekan

 • dr hab. inż. Olaf Ciszak, prof. PP

Prodziekani

 • dr hab. inż. Bartosz Gapiński, prof. PP
 • dr inż. Krzysztof Grześkowiak
 • dr inż. Justyna Trojanowska
 • dr hab. inż. Szymon Wojciechowski, prof. PP

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki
 • prof. dr hab. inż. Michał Nowak
 • prof. dr hab. Ewa Stachowska
 • prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku prof. PP

 • dr hab. inż. Mateusz Barczewski, prof. PP
 • dr hab. inż. Karol Bula, prof. PP
 • dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP
 • dr hab. inż. Piotr Krawiec, prof. PP
 • dr hab. inż. Piotr Paczos, prof. PP
 • dr hab. inż. Paweł Popielarski, prof. PP
 • dr hab. inż. Damian Przestacki, prof. PP
 • dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP
 • dr hab. inż. Krzysztof Talaśka, prof. PP
 • dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska, prof. PP

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający stopień doktora habilitowanego

 • dr hab. inż. Roman Barczewski
 • dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz
 • dr hab. inż. Piotr Frąckowiak
 • dr hab. inż. Andrzej Gessner
 • dr hab. inż. Małgorzata Jankowska
 • dr hab. inż. Paweł Jasion
 • dr hab. inż. Hubert Jopek
 • dr hab. inż. Piotr Mikołajczak
 • dr hab. inż. Witold Stankiewicz
 • dr hab. inż. Roman Starosta
 • dr hab. inż. Beata Starzyńska
 • dr hab. inż. Grażyna Sypniewska - Kamińska
 • dr hab. inż. Maciej Tabaszewski
 • dr hab. inż. Anita Uściłowska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. Tomasz Bartkowiak
 • dr inż. Łukasz Bernat
 • dr inż. Jan Górecki
 • dr inż. Jakub Grabski
 • dr inż. Adam Myszkowski
 • dr inż. Krzysztof Netter
 • dr inż. Mikołaj Smyczyński
 • dr inż. Paweł Szymański
 • dr Małgorzata Wojsznis

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr Kamila Czerniak

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 • mgr inż. Marcin Białek
 • Sebastian But
 • Hugo Jammes
 • Dawid Gańczak
 • Magdalena Kubiak
 • Eliza Kurkowiak
 • Martyna Maćkowiak
 • Emilia Pinna
 • Małgorzata Witek
 • Bartosz Wojciechowski
 • Magdalena Wojtczak

Stali uczestnicy posiedzeń Rady Wydziału

 • prof. dr hab. inż. Maciej Kupczyk - przewodniczący WKK ds. ZNA
 • dr hab. inż. Rafał Talar - Dyrektor ITMech
 • dr inż. Jan Uniejewski - przedstawiciel związku zawodowego ZNP
 • dr inż. Waldemar Matysiak - przedstawiciel związku zawodowego NSZZ "Solidarność"