Terminy posiedzeń

POSIEDZENIE NAJBLIŻSZEJ RADY DYSCYPLINY:

Posiedzenie 03.06.2022 r. ; termin dostarczenia kompletnej dokumentacji: 25.05.2022 r.

HARMONOGRAM RAD DYSCYPLINY INŻYNIERII MECHANICZNEJ

Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

03.06.2022 r.

25.05.2022 r.

4.07.2022 r.

22.06.2022 r.

23.09.2022 r.

14.09.2022 r.