Terminy posiedzeń

Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

27.10.2023 r.

18.10.2023 r.

17.11.2023 r.

8.11.2023 r.

15.12.2023 r.

6.12.2023 r.

26.01.2024 r.

17.01.2023 r. 

01.03.2023 r.

21.02.2024 r.

05.04.2024 r. 

27.03.2024 r.

26.04.2024 r.

17.04.2024 r.

27.05.2024 r.

15.05.2024 r.

28.06.2024 r.

19.06.2024 r.