Data dodania

21.07.2021
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Studia w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych skierowane są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych i gum.
Kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej zamierzającej podjąć pracę na stanowisku kierownika produkcji, technologa, logistyka i konsultanta w zakładach przetwórstwa oraz dystrybucji tworzyw sztucznych.

Studia podyplomowe prowadzi Zakład Tworzyw Sztucznych.

Opłata za studia: 4 600,-

 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Marek Szostak

 

Kontakt

dr  inż. Kinga Mencel
tel. 61 665 2787
e-mail: kinga.mencel@put.poznan.pl
http://plastics.put.poznan.pl/

 

 

PL