Data dodania

21.07.2021
Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0

Celem studium podyplomowego jest przybliżenie koncepcji Przemysłu 4.0 oraz przedstawienie kluczowych technologii wspomagających transformację cyfrową przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 . Studium kierowane jest zarówno do Słuchaczy chcących pozyskać podstawowe informacje dotyczące koncepcji Przemysłu 4.0 i technologii umożliwiających jego wdrożenie w przedsiębiorstwie, jak również dla tych którzy, chcą nabyć umiejętności w posługiwaniu się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie produktem i procesem. Studium ukierunkowane jest na pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej (w formie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych).


Słuchacz nabędzie kompetencje z obszaru:

  • założeń Przemysłu 4.0
  • identyfikacji obszarów potencjału w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej
  • oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa w obszarze Przemysłu 4.0
  • realizacji procesów w oparciu o nowoczesne narzędzia informatyczne
  • zastosowania kluczowych technologii Przemysłu 4.0 (zaawansowana analiza danych, roboty przemysłowe, integracja technologii informatycznych i operacyjnych, cyfrowy bliźniak, przetwarzanie danych w chmurze, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, druk addytywny)
  • inżynierii zorientowanej na klienta.

Studia podyplomowe prowadzi Zakład Inżynierii Produkcji.

Opłata za studia: 4 900,-

 

Kierownik studiów

dr hab. inż. Ewa Dostatni


Kontakt

dr inż. Damian Grajewski
tel. 61 665 2718
e-mail: damian.grajewski@put.poznan.pl

 

PL