Data dodania

21.07.2021
Nowoczesne Techniki Komputerowe w Projektowaniu

Studia przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów, pracowników zajmujących się eksploatacją maszyn oraz wszystkich tych, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich.

Celem Studiów jest uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania systemów komputerowych w obszarze technicznego przygotowania produkcji. Uczestnik studiów otrzymuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu stosowania systemów CAD/CAM/CAE przy projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie modeli wyrobów w systemach Rapid Prototyping.

Studia podyplomowe prowadzi Zakład Inżynierii Produkcji.

Opłata za studia: 4 800,-

 

Kierownik studiów

dr inż. Roman Konieczny

 

Kontakt

dr inż. Anna Karwasz
tel. 61 665 2718
e-mail: anna.karwasz@put.poznan.pl

 

PL