Data dodania

Koła naukowe

koła_naukowe_wydzial_inzynieri_mechanicznej_pp

 

I. Międzywydziałowe Koło Naukowe PUT Solar Dynamics

branża: elektromobilność

Interdyscyplinarny zespół składający się z 30 osób (15 osób z WIM) realizuje kilkanaście mniejszych projektów, które składają się na wspólny cel stworzenia dwuosobowego samochodu elektrycznego wspieranego energią solarną. Zespół podzielony jest na 4 działy: dział nadwozia projektuje i wykonuje karoserię z kompozytu włókna węglowego oraz jest odpowiedzialny za wyposażenie samochodu; dział podwozia realizuje projekt zawieszenia, układ hamulcowy projektuje układ hamulcowy, dział elektryczny odpowiedzialny jest za przetwarzanie energii w pojeździe.

Opiekun: dr hab. inż.Grzegorz Ślaski (WIM), dr hab. inż. Leszek Kasprzyk (WARiE)

Znajdziesz nas na: www.putsolardynamics.pl oraz na Facebooku

 

II. Międzywydziałowe Koło Naukowe PUT MOTORSport

branża: motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika, konstruowanie, wytrzymałość materiałów, autonomia

Zespół PUT Motorsport to projekt międzywydziałowy, składający się z grupy studentów, którzy nieprzerwanie, od 7 lat, budują bolidy wyścigowe klasy Formula Student, które następnie poddawane są ocenie podczas międzynarodowych zawodów dla uczelni technicznych. W ciągu 6 lat swojej działalności, Zespół, tworząc konstrukcje o napędzie spalinowym, zgromadził na swoim koncie liczne sukcesy, zarówno w konkurencjach statycznych, jak i dynamicznych. W roku 2019 nastąpiła jednak rewolucja, PUT Motorsport, podjął rywalizację rozpoczynając pracę nad pierwszym w historii Zespołu, bolidem elektrycznym, który w roku 2020, zakwalifikował się na 4 rundy zawodów.

Opiekun: dr hab. inż. Grzegorz Ślaski

Znajdziesz nas na: www.putmotorsport.pl oraz na Facebooku

 

III. Koło Naukowe Mechatroniki „MECHATRON”

BRANŻA – MECHATRONIKA, AUTOMATYKA, ROBOTYKA
Pogłębiamy wiedzę i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Realizujemy prace naukowo-badawcze prowadzone na wydziale. Uczestniczymy w targach i wystawach.

Opiekun koła – dr inż. Dariusz Sędziak, mgr inż. Roman Regulski

Znajdziesz nas na Facebooku

 

IV. Koło Naukowe „PRIME” – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

branża: zarządzanie i inżynieria produkcji

Zajmujemy się nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, prowadzeniem warsztatów, szkoleń i gier zespołowych, organizowaniem wycieczek do zakładów produkcyjnych, organizowaniem praktyk zawodowych, aktywnym udziałem i pomocą w konferencjach naukowych.

Opiekun koła – dr inż. Justyna Trojanowska

Znajdziesz nas na Facebooku

 

V. Koło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci”

branża: biomechanika człowieka

Skupiamy się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Szczególnie interesują nas:
- przeciążenia  narządu ruchu oraz szerokie możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu
- badania aktywności mięśniowej i zastosowanie EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce
- projektowanie protez, ortez oraz implantów

Opiekun koła – dr Tomasz Walczak, dr inż. Martyna Białecka

Znajdziesz nas na Facebooku

 

VI. Poznańskie Elitarne Towarzystwo Akademickie Rozwoju Dla Aktywnych PETARDA

branża: inżynieria biomedyczna

Celem pracy KN jest budzenie zainteresowań naukowych oraz stworzenie członkom warunków do pogłębiania wiedzy, doskonalenia form i metod pracy naukowej, kierowania i zarządzania zespołem poprzez pracę nad fizycznymi projektami z dziedzin pokrewnych Inżynierii Biomedycznej. Dodatkowo umożliwienie zdobywania umiejętności praktycznych poprzez współpracę z gospodarką.


Opiekun: dr inż. Adam Patalas

 

VII. Koło naukowe D3DAL

branża: inżynieria biomedyczna

Celem pracy KN jest zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych w medycynie i inżynierii medycznej. Skupia się na trzech podstawowych obszarach. Pierwszym z nich jest VR/XR (m.in. tworzenie aplikacji rehabilitacyjnych i treningowych). Drugi obszar to diagnostyka i projektowanie zindywidualizowane na podstawie obrazowania medycznego. Trzeci obszar to medyczny druk 3D (produkcja wyrobów medycznych takich jak protezy i ortezy).
Wszystkie obszary działalności Koła są związane z techniką w medycynie i chęci pomocy pacjentom. Koło dysponuje również bardzo nowoczesnym sprzętem takim jak: gogle VR i mieszanej rzeczywistości, prawie 50 drukarek 3D, bieżnia 360, skanery 3D i wiele innych. W kole znajdzie się miejsce dla każdego, kto tylko ma chęci i zapał do działania!

Opiekun: dr hab. inż. Filip Górski, prof. PP, dr inż. Magdalena Żukowska

Znajdziesz nas na Facebooku

 

VIII. Koło naukowe 4FUTURE

branża: inżynieria produkcji, inżynieria mechaniczna

Nasze działania skierowane są na realizację prac naukowo-badawczych z zakresu inżynierii produkcji. Nieodłącznym elementem działania w kole jest rozwój osobisty jego członków poprzez współpracę z gospodarką oraz uczestnictwo w tematycznych warsztatach. Naszym długoterminowym celem jest stworzenie własnego innowacyjnego produktu, który będzie się doskonale wpisywał w inżynierię produkcji. Skupiamy się na pogłębianiu wiedzy z tematyki przemysłu 4.0 oraz szczupłego zarządzania. Zapraszamy do współpracy również studentów przebywających na Wydziale Inżynierii Mechanicznej w ramach programu Erasmus.

Opiekun: dr inż. Justyna Trojanowska

Znajdziesz nas na Facebooku

 

IX. Koło Naukowe Obróbki Skrawaniem KNOS

branża: obrabiarki konwencjonalne oraz CNC

W ramach działalności KNOS studenci zapoznają zarówno z parkiem maszynowym jak i narzędziowym. Zakres ich działalności polega na nauce obsługi różnych obrabiarek (zarówno konwencjonalnych jak i CNC) a następnie zapoznanie się z typowymi operacjami tj. toczenie, wiercenie i frezowanie. 

Zdobywanie praktycznych umiejętności osiągane jest poprzez realizację konkretnego projektu, którym najczęściej jest wykonywanie jakiegoś urządzenia mechanicznego. Przy okazji realizacji tych projektów studenci poszerzają swoją wiedzę z zakresu obróbki skrawaniem a także zdobywają nową, z którą nie mieli do czynienia w ramach studiów. 

Opiekun: dr hab. inż. Paweł Twardowski, prof. PP

 

X. Koło Naukowe Odlewników

branża : inżynieria materiałowa, odlewnictwo, 

W ramach działalności koła studenci biorą udział w pracach badawczych związanych z technologią odlewania, takimi jak badania masy formierskiej oraz badań kompozytów ceramiczno-metalowych. Ponadto studenci zajmują się projektowaniem i konstruowaniem elementów mechanicznych, takich jak turbina tesli. Jako dodatkowa aktywność mniej związana z naukowym charakterem koła, członkowie koła mają okazję uczestniczyć w wykonywaniu odlewów artystycznych.

Opiekun: dr inż. Paweł Szymański

Znajdziesz nas na Facebooku

 

XI. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Maszyn

Opiekun: dr inż. Jan Górecki 

 

 

 

 

 

 

 

PL