Data dodania

12.07.2021
Koła naukowe

koła_naukowe_wydzial_inzynieri_mechanicznej_pp

 

I. Międzywydziałowe Koło Naukowe PUT Solar Dynamics

branża: elektromobilność

Interdyscyplinarny zespół składający się z 30 osób (15 osób z WIM) realizuje kilkanaście mniejszych projektów, które składają się na wspólny cel stworzenia dwuosobowego samochodu elektrycznego wspieranego energią solarną. Zespół podzielony jest na 4 działy: dział nadwozia projektuje i wykonuje karoserię z kompozytu włókna węglowego oraz jest odpowiedzialny za wyposażenie samochodu; dział podwozia realizuje projekt zawieszenia, układ hamulcowy projektuje układ hamulcowy, dział elektryczny odpowiedzialny jest za przetwarzanie energii w pojeździe.

Opiekun: dr hab. inż.Grzegorz Ślaski (WIM), dr hab. inż. Leszek Kasprzyk (WARiE)

Znajdziesz nas na: www.putsolardynamics.pl oraz na Facebooku

 

II. Międzywydziałowe Koło Naukowe PUT MOTORSport

branża: motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika, konstruowanie, wytrzymałość materiałów, autonomia

Zespół PUT Motorsport to projekt międzywydziałowy, składający się z grupy studentów, którzy nieprzerwanie, od 7 lat, budują bolidy wyścigowe klasy Formula Student, które następnie poddawane są ocenie podczas międzynarodowych zawodów dla uczelni technicznych. W ciągu 6 lat swojej działalności, Zespół, tworząc konstrukcje o napędzie spalinowym, zgromadził na swoim koncie liczne sukcesy, zarówno w konkurencjach statycznych, jak i dynamicznych. W roku 2019 nastąpiła jednak rewolucja, PUT Motorsport, podjął rywalizację rozpoczynając pracę nad pierwszym w historii Zespołu, bolidem elektrycznym, który w roku 2020, zakwalifikował się na 4 rundy zawodów.

Opiekun: dr hab. inż.Grzegorz Ślaski

Znajdziesz nas na: www.putmotorsport.pl oraz na Facebooku

 

III. Koło Naukowe Mechatroniki „MECHATRON”

BRANŻA – MECHATRONIKA, AUTOMATYKA, ROBOTYKA
Pogłębiamy wiedzę i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Realizujemy prace naukowo-badawcze prowadzone na wydziale. Uczestniczymy w targach i wystawach.

Opiekun koła – dr inż. Dariusz Sędziak

Znajdziesz nas na Facebooku

 

IV. Koło Naukowe „PRIME” – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

branża: zarządzanie i inżynieria produkcji

Zajmujemy się nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, prowadzeniem warsztatów, szkoleń i gier zespołowych, organizowaniem wycieczek do zakładów produkcyjnych, organizowaniem praktyk zawodowych, aktywnym udziałem i pomocą w konferencjach naukowych.

Opiekun koła – dr inż. Justyna Trojanowska

Znajdziesz nas na Facebooku

 

V. Koło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci”

branża: biomechanika człowieka

Skupiamy się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Szczególnie interesują nas:
- przeciążenia  narządu ruchu oraz szerokie możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu
- badania aktywności mięśniowej i zastosowanie EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce
- projektowanie protez, ortez oraz implantów

Opiekun koła – dr Tomasz Walczak, mgr inż. Martyna Białecka

Znajdziesz nas na Facebooku

 

VI. Koło Naukowe TYTUS

branża: mechanika, wytrzymałość materiałów i konstrukcji, konstrukcja i projektowanie, termodynamika, mechanika płynów

Obiektem naszych badań jest szeroko pojęta wytrzymałość materiałów i konstrukcji z praktycznymi zastosowaniami w nauce i technice. Badamy wpływ zjawisk mechanicznych, termodynamicznych, elektromagnetycznych na właściwości wytrzymałościowe materiałów i konstrukcji. Nasz zespól to studenci różnych specjalności o różnych zainteresowaniach, których łączy wspólny cel - idea, przygoda, satysfakcja! Opracowujemy i analizujemy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz współpracujemy z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami różnych branż.

Opiekun: dr inż. Maciej Obst, dr Dariusz Kurpisz

Znajdziesz nas na Facebooku

 

VII. Koło Naukowe MATRIX

branża: kompozyty polimerowe, inżynieria materiałowa i mechaniczna, przetwórstwo tworzyw polimerowych, biokompozyty, druk 3D

Prowadzimy prace z zakresu przetwórstwa kompozytów polimerowych, badań materiałowych oraz modyfikacji materiałów polimerowych. Istotnym celem działania koła są badania dotyczące biodegradowalnych materiałów polimerowych oraz biokompozytów, w tym materiałów stosowanych w druku 3D.

Opiekun: dr inż. Jacek Andrzejewski


Znajdziesz nas na Facebooku

 

VIII. Poznańskie Elitarne Towarzystwo Akademickie Rozwoju Dla Aktywnych PETARDA

branża: inżynieria biomedyczna

Celem pracy KN jest budzenie zainteresowań naukowych oraz stworzenie członkom warunków do pogłębiania wiedzy, doskonalenia form i metod pracy naukowej, kierowania i zarządzania zespołem poprzez pracę nad fizycznymi projektami z dziedzin pokrewnych Inżynierii Biomedycznej. Dodatkowo umożliwienie zdobywania umiejętności praktycznych poprzez współpracę z gospodarką.


Opiekun: mgr inż. Adam Patalas

 

PL