Data dodania

Film promocyjny Wydziału ponownie nagrodzony

Wydział Inżynierii Mechanicznej zajął II miejsce w kategorii Video online za film promocyjny Przycisk do papieru w konkursie Genius Universitatis organizowanym przez Perspektywy.

Film jest dostępny na profilu YouTube Wydziału.

Perspektywy piszą o nas:"...nadesłaną na konkurs pracę można podsumować jednym zdaniem: granicami wykorzystania wiedzy przyswojonej na studiach są wyłącznie granice własnej wyobraźni studenta. Bo kto powiedział, że przycisk do papieru nie może mieć postaci gigantycznego robota i nie może jednocześnie spełniać funkcji mocowania do sznurka na pranie? Bartosz Dembiński podsumował ten materiał: „Znakomity pomysł i świetne wykonanie. Film wydziałowy na takim poziomie? Jestem zaskoczony”.

Albert Einstein powiedział kiedyś, że kreatywność to inteligencja w trakcie zabawy.

Konkurs Genius Universitatis – największy i najbardziej rzetelny konkurs na kreatywną rekrutację szkoły wyższej w Polsce.

Więcej informacji w artykule Perspektyw.

Przycis do papieru

Perspektywy

PL