Data dodania

05.07.2022
Kurs dla studentów kierunku MiBM w ramach EUNICE

W ramach współpracy uniwersytetu Eunice oraz Instytutu Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej z Katedrą Mechaniki i Dynamiki Maszyn BTU Cottbus Senftenberg w dniach 28-30 czerwca br. odbył się specjalny kurs na temat SELECTED ISSUES OF APPLIED MECHANICS WITH SIMULATION IN ANSYS MECHANICAL SOFTWARE. Kurs przeprowadzono dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn - poziom inżynierski.

Kurs składał się z wykładów i laboratorium z oprogramowaniem Ansys. Wykłady prowadzone były przez Prof. dra inż. Matthiasa Ziegenhorna z BTU Cottbus Senftenberg. Część praktyczną z użyciem oprogramowania Ansys prowadził pracownik naukowy Philipp Maasch. Na zakończenie studenci otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo i opanowanie wiedzy z zakresu tematyki kursu.


Przeprowadzony kurs jest częścią szerszej współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Mechanicznej a BTU Cottbus Senftenberg w zakresie Mechaniki i Inżynierii Biomedycznej.

 

kurs na temat SELECTED ISSUES OF APPLIED MECHANICS WITH SIMULATION IN ANSYS MECHANICAL SOFTWARE
kurs na temat SELECTED ISSUES OF APPLIED MECHANICS WITH SIMULATION IN ANSYS MECHANICAL SOFTWARE
kurs na temat SELECTED ISSUES OF APPLIED MECHANICS WITH SIMULATION IN ANSYS MECHANICAL SOFTWARE
kurs na temat SELECTED ISSUES OF APPLIED MECHANICS WITH SIMULATION IN ANSYS MECHANICAL SOFTWARE
kurs na temat SELECTED ISSUES OF APPLIED MECHANICS WITH SIMULATION IN ANSYS MECHANICAL SOFTWARE
kurs na temat SELECTED ISSUES OF APPLIED MECHANICS WITH SIMULATION IN ANSYS MECHANICAL SOFTWARE
PL