Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomedyczna

STUDIA I STOPNIA

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie techniki w medycynie, to ten kierunek jest dla Ciebie!

W trakcie studiów na Inżynierii biomedycznej nauczysz się patrzeć na ciało człowieka i wszystkie zjawiska z nim związane oczami inżyniera. Inżynieria biomedyczna jest obecnie jednym z czołowych kierunków badań naukowych w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Są to elitarne studia wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna nauczą Cię projektować i wytwarzać nowoczesną aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny oraz stosować współczesne technologie w medycynie i dziedzinach pokrewnych. Ratowanie i poprawa jakości życia ludzi wymaga stosowania zaawansowanych urządzeń, które są codziennością w szpitalach, przychodniach, czy punktach rehabilitacyjnych. Ich obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy. Studiując Inżynierię biomedyczną na Politechnice Poznańskiej zostaniesz przygotowany do współpracy z lekarzami, rehabilitantami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych w zakresie zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych w środowisku medycznym oraz projektowania protez, implantów i urządzeń medycznych.

Kierunek Inżynieria biomedyczna to kierunek interdyscyplinarny, który dostarczy Tobie wiedzy z zakresu podstaw mechaniki, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania, elementów anatomii i fizjologii człowieka, biomechaniki inżynierskiej, podstaw programowania, elektroniki medycznej, mechatroniki, podstawowych technik obrazowania oraz sprzętu stosowanego w medycynie i rehabilitacji.

 

I stopień stacjonarne

czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

 

Predyspozycje kandydata

 •  zdolności i zainteresowanie naukami ścisłymi (matematyka, fizyka, informatyka) oraz biologicznymi
 •  predyspozycje do pracy w laboratoriach
 •  chęć projektowania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań
 •  potencjał do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie wytwarzania i eksploatacji

Tutaj zdobędziesz wiedzę z technik obrazowania medycznego oraz poznasz systemy CAD/CAM stosowane do projektowania i wytwarzania elementów i urządzeń medycznych. Nasza kadra dydaktyczna wprowadzi Cię m. in. w  tematykę  aparatury medycznej oraz implantów i sztucznych narządów.

 

Praktyki i staże

Wydział Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej  współpracuje  z wieloma przedsiębiorstwami dającymi możliwość odbywania praktyk zawodowych w zakresie m.in.: budowy i przeznaczenia specjalistycznej aparatury medycznej, wykonywania badań i testów specjalistycznych (kontrola jakości) dostępnych urządzeń medycznych, prac w działach konstrukcyjnym i technologicznym, a także wdrażania produktów medycznych.

Jako student Wydziału Inżynierii Mechanicznej możesz realizować praktyki zawodowe w takich przedsiębiorstwach jak np.: ALVO, Bertz Medical, Centrum Symulacji Medycznej UMP, ENforce Medical Technologies, Inovamed, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o., LiNA Medical, MEDLINE, Medical Partner, Stanley - Centrum Medyczne.

 

Kariera po studiach

Możesz m.in. pracować jako:

 •  konstruktor urządzeń i rozwiązań technicznych związanych z medycyną,
 •  inżynier w dziale badań i rozwoju firm produkujących urządzenia medyczne i rehabilitacyjne,
 •  serwisant urządzeń medycznych,
 •  inżynier wdrażający nowe technologie w medycynie i dziedzinach pokrewnych,
 •  menedżer projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inżynierii biomedycznej.

Kierunek Inżynieria biomedyczna na Politechnice Poznańskiej przygotuje Cię do pracy w:

 •  firmach wytwarzających aparaturę medyczną ukierunkowaną na rozpoznanie i leczenie zmian chorobowych,
 •  firmach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem urządzeń medycznych stosowanych w treningu sportowym, rehabilitacji, pielęgnacji itp.,
 •  firmach związanych z projektowaniem oraz wytwarzaniem implantów, protez i sprzętu rehabilitacyjnego,
 •  branży IT przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych na potrzeby medycyny, w tym telemedycyny,
 •  jednostkach medycznych, administracji państwowej i samorządowej związanej z ochroną zdrowia,
 •  jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych,
 •  jednostkach doradczych i konsultingowych.

 

PRZEDMIOTY MATURALNE brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka oraz wynik maturalny z jednego z przedmiotów dodatkowych: biologia, chemia, fizyka lub informatyka oraz egzaminy zawodowe.

 

 

STUDIA II STOPNIA

Jeśli interesuje Cię wykorzystanie techniki w medycynie, to ten kierunek jest dla Ciebie!

W trakcie studiów na Inżynierii biomedycznej nauczysz się patrzeć na ciało człowieka i wszystkie zjawiska z nim związane oczami inżyniera. Inżynieria biomedyczna jest obecnie jednym z czołowych kierunków badań naukowych w krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Są to elitarne studia wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna nauczą Cię projektować i wytwarzać nowoczesną aparaturę medyczną, sprzęt rehabilitacyjny oraz stosować współczesne technologie w medycynie i dziedzinach pokrewnych. Ratowanie i poprawa jakości życia ludzi wymaga stosowania zaawansowanych urządzeń, które są codziennością w szpitalach, przychodniach, czy punktach rehabilitacyjnych. Ich obsługa wymaga specjalistycznej wiedzy. Studiując Inżynierię biomedyczną na Politechnice Poznańskiej zostaniesz przygotowany do współpracy z lekarzami, rehabilitantami i innymi przedstawicielami zawodów medycznych w zakresie zastosowania zaawansowanych rozwiązań technicznych w środowisku medycznym oraz projektowania protez, implantów i urządzeń medycznych.

Kierunek Inżynieria biomedyczna to kierunek interdyscyplinarny, który dostarczy Tobie wiedzy z zakresu podstaw mechaniki, inżynierii materiałowej, technik wytwarzania, elementów anatomii i fizjologii człowieka, biomechaniki inżynierskiej, podstaw programowania, elektroniki medycznej, mechatroniki, podstawowych technik obrazowania oraz sprzętu stosowanego w medycynie i rehabilitacji.

 

II stopień stacjonarne

Specjalności               

 • urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
 • inżynieria implantów i protezowania
 • bionika i inżynieria wirtualna

czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

 

Predyspozycje kandydata  

 • znajomość zagadnień z zakresu studiów inżynierii biomedycznej I stopnia
 • predyspozycje do pracy w laboratoriach 
 • umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji
 • chęć tworzenia innowacji związanych z inżynierią biomedyczną

W zależności od obranej specjalności możesz zdobyć wiedzę z takich obszarów jak: protezowanie, roboty medyczne i rehabilitacyjne, projektowanie urządzeń rehabilitacyjnych, biomechaniczne modelowanie ruchu człowieka, inżynieria ortopedyczna i rehabilitacyjna, czy nowoczesne technologie biomateriałów.

Poznasz również takie zagadnienia jak mechano i balneoterapia oraz patobiomechanika. 

Studia II stopnia rozwiną u Ciebie umiejętności analitycznego myślenia oraz kreowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii biomedycznej. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, który umożliwi Tobie podjęcie ciekawej pracy mającej wpływ na poprawę jakości życia lub rozpoczęcie nauki w szkole doktorskiej.  

 

Kariera po studiach

Możesz m.in. pracować jako:

 • konstruktor urządzeń i rozwiązań technicznych związanych z medycyną,
 • inżynier w dziale badań i rozwoju firm produkujących urządzenia medyczne i rehabilitacyjne,
 • serwisant urządzeń medycznych,
 • inżynier wdrażający nowe technologie w medycynie i dziedzinach pokrewnych,
 • menedżer projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inżynierii biomedycznej.

 

 Kierunek Inżynieria biomedyczna na Politechnice Poznańskiej przygotuje Cię do pracy w:

 • firmach wytwarzających aparaturę medyczną ukierunkowaną na rozpoznanie i leczenie zmian chorobowych,
 • firmach związanych z konstrukcją i wytwarzaniem urządzeń medycznych stosowanych w treningu sportowym, rehabilitacji, pielęgnacji itp.,
 • firmach związanych z projektowaniem oraz wytwarzaniem implantów, protez i sprzętu rehabilitacyjnego,
 • branży IT przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych na potrzeby medycyny, w tym telemedycyny,
 • jednostkach medycznych, administracji państwowej i samorządowej związanej z ochroną zdrowia,
 • jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach doradczych i konsultingowych.