TERMINY POSIEDZEŃ

Termin posiedzenia

Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji

15.12.2023 r.

6.12.2023 r.

26.01.2024 r.

17.01.2024 r.

27.05.2024 r.

15.05.2024 r.

28.06.2024 r.

19.06.2024 r.