DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

Specjalności

Konstrukcja maszyn i urządzeń (MiBM, studia stacjonarne, Ist.)

Profil dyplomowania Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczony dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC, oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

Student tej specjalności rozwija swoje zainteresowania w wielu pracowniach:

– pracownia komputerowa
– pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie
– pracownia hydrauliki i pneumatyki
– pracownia automatyki

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności obrabiarek oraz maszyn i urządzeń technologicznych.

Wiedza zdobyta w ramach tej specjalności daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, np.:

– DMG MORI (FAMOT Pleszew Sp. z o.o.)
– JAFO Jarocin
– SOLARIS
– VOLKSWAGEN
– HCP Poznań
– AMICA Wronki
– Aesculap Chifa Nowy Tomyśl
– Pratt&Whitney Kalisz
– Phoenix Contact Nowy Tomyśl
– Bridgestone Poznań

Absolwenci specjalności Konstrukcja Maszyn i Urządzeń mają możliwość wykonywania prac dyplomowych w powiązaniu z przemysłem, za które zdobywają nagrody i wyróżnienia.

 

Konstrukcja maszyn i urządzeń (MiBM, studia stacjonarne, IIst.)

 

Specjalność Konstrukcja maszyn i urządzeń jest przeznaczony dla studentów pragnących poznać nowoczesne metody projektowania maszyn oraz urządzeń technologicznych, w powiązaniu z ich wykonawstwem i badaniami. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do twórczej pracy konstrukcyjnej w szerokim zakresie tematycznym, w szczególności: obrabiarek CNC oraz współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych.

 

Charakterystyka studiów na kierunku „Mechatronika”

 

Studia na kierunku „Mechatronika” dostarczają absolwentom wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki oraz przygotowują do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Jak każdy kierunek o charakterze inżynierskim wymaga on od kandydatów zdolności do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji, tutaj dodatkowo wielodziedzinowych. Zdolności te muszą bazować na dobrej znajomości matematyki, fizyki i informatyki oraz muszą być poparte zainteresowaniami kandydata problemami technicznymi.

 

ZUM

 

 

Specjalność prowadzona przez ZUM
Konstrukcje Mechatroniczne

 

Studiowanie na tej specjalności poszerzy wiedzę absolwentów o podstawy teoretyczne związane z konstruowaniem urządzeń mechatronicznych o zagadnienia wytrzymałościowe i badania dynamiki. Kładzie nacisk na przygotowanie absolwentów do wykorzystania takich nowoczesnych narzędzi związanych z konstrukcją jak: modelowanie, techniki wirtualne, szybkie prototypowanie. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z zaawansowanymi zastosowaniami systemów komputerowych do sterowania, szczególnie w zakresie programowania obiektowego, analizy obrazu, procesorów sygnałowych oraz specjalizowanych układów sterujących. Studia na tej specjalności przygotują do projektowania urządzeń mechanicznych sterowanych mikroprocesorowo.

 

ZUM

 

 

ZUM

 

 

ZUM