ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII

Zakład Projektowania Technologii jest częścią Instytutu Technologii Mechanicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej. 

Celem zakładu jest działalność dydaktyczna i naukowa w zakresie projektowania technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z procesami tribologicznymi, inżynierią biomedyczną, technologią montażu oraz robotyzacji przemysłowej.

 

ZPT

 

           
Zakład prowadzi nowoczesne laboratoria, służące studentom wszystkich kierunków Wydziału Inżynierii Mechanicznej:


Laboratorium Procesów Tribologicznych jest wysposażone w najnowszy sprzęt pozwalający badać procesy zachodzące w ruchomym styku ciał stałych oraz  własności materiałów, od supertwardych materiałów narzędziowych, po bio-materiały stosowane w inżynierii biomedycznej. Poza tym istnieje możliwość badania składu chemicznego i grubości różnego typu powłok metodą fluorescencji.

Laboratorium Podstaw Robotyzacji pozwala na naukę programowania robotów przemysłowych oraz symulację i testowanie różnego rodzaju rozwiązań zrobotyzowanych. Posiadany sprzęt jest bazą do przeprowadzania testów nowych urządzeń i sprawdzania ich zdolności do rozwiązywania realnych problemów. Daje również możliwość symulacji i kontroli poprawności działania zaprojektowanych procesów i algorytmów sterowania. Do dyspozycji studentów oddane są uniwersalne manipulatory, pozwalające na realizację zrobotyzowanych procesów spawania, montażu i obróbki mechanicznej. 

 

ZPT